Home > Specialybės > Biomedicinos mokslai > Gyvybės mokslai

Gyvybės mokslai

Teismo medicina (kriminalistika) / Forensic
Teismo medicina (teisės medicina) - medicinos ir teisės mokslų šaka, taikanti me...
Sportas / Sport
Sportas – pagal tam tikras taisykles organizuojama žmonių veikla, derinant fizin...
Mikrobiologija / Microbiology
Mikrobiologija (mikros – mažas, bios – gyvybė, logos – mokslas) yra mokslas apie...
Genetika / Genetics and cell
Biologijos mokslo šaka, tirianti genetinės medžiagos koduojamą informaciją (pvz....
Botanika / Plant science
Biologijos mokslo šaka, tirianti augalų sandarą ir formą KUR STUDIJUOTI ------...
Biologija / Biology
Mokslas apie gyvąją gamtą, jоs dėsnius. Graikiškai βίος (bios) reiškia gyvybę ar...
Biochemija / Biochemistry
Mokslas, tiriantis gyvuose organizmuose vykstančias chemines reakcijas ir virsm...
Zoologija / Zoology
Zoologija (gr. zoon – gyvūnas, logos – mokslas) – biologijos šaka, tirianti gyv...