Home > Specialybės > Socialiniai mokslai > Švietimas ir ugdymas

Švietimas ir ugdymas

Socialinis darbas / Social Work
Socialinis darbas – profesinė veikla, kurios paskirtis – padėti socialinio funkc...
Pradinių klasių mokymas / Primary Education
Pirminį išsilavinimą sudaro 5–7 metų formalus, struktūruotas mokymas. KUR STU...
Švietimas / Education
Ugdymas, kaip sudėtinė socializacijos proceso dalis, veiksmingai keičia asmenybė...
Ankstyva vaikystė / Early Years and Childhood
Ugdymas – socialinis reiškinys, kuriantis žmogų, kaip asmenybę tuo metu, kai jis...