Home > Specialybės > Socialiniai mokslai > Verslo pasaulis > Labdaros vystymas / Charity Development

Labdaros vystymas / Charity Development

Labdara, labdarystė, filantropija – savanoriška nesavanaudiška asmens (žmogaus, organizacijos) veikla, aukojant kokias nors vertybes.
KUR STUDIJUOTI LABDAROS VYSTYMĄ UŽSIENYJEUniversity of Chichester
Charity DevelopmentSVAJOJI TAPTI LABDAROS VYSTYTOJU
?
  


PLAČIAU APIE LABDAROS VYSTYMĄ

Labdara, labdarystė, filantropija – savanoriška nesavanaudiška asmens (žmogaus, organizacijos) veikla, aukojant kokias nors vertybes, suteikiant išteklių. Labdaros teikėjų paramos dalykų teikimas yra pagrįstas laisva valia ir yra neatlygintinas.
Filantropijos atveju nėra gaunamas atlygis už tokią veiklą. Gali būti teikiama finansinė (piniginė), materialinė, idėjinė, technologinė ar kitokia parama arba pagalba.

Savitos labdaringos veiklos rūšys yra parama, sponsorystė bei mecenatystė.ĮSIJAUSK