Home > Universitetai > Universitetų tipai: Akademiniai vs. Taikomieji

Universitetų tipai: Akademiniai vs. Taikomieji

TAIKOMŲJŲ MOKSLŲ UNIVERSITETAS (KOLEDŽAS, AKADEMIJA, INSTITUTAS)
Taikomųjų mokslų universitetas yra bendras aukštojo mokslo institucijų pavadinimas anglų kalba, naudojamas Europoje. Šios aukštojo mokslo mokyklos yra sukurtos labiau praktiniam mokymui, ypač inžinerijos, verslo, dizaino, IT laipsniui gauti. Panašiai kaip ir universitetuose, šios mokslo įstaigos teikia tiek bakalauro tiek magistro išsilavinimą, tačiau nesuteikia daktaro laipsnio.

Nyderlanduose (Olandijoje) (taikomųjų mokslų universitetas) ir Danijoje (koledžas, akademija, institutas) švietimas taip pat apima stažuotes įmonėse ir daug įdomių mokymo metodų (grupių darbų, projektų ir kt.)AKADEMINIS UNIVERSITETAS
Akademinis arba mokslinių tyrimų universitetas suteikia daugiau akademinį išsilavinimą bei doktorantūros laipsnį. Tačiau yra tinkamas ir tiems, kurie nelabai žiūri į specifinius mokymo metodus, nes akademiniame universitete  naudojami daugiau tradiciniai mokymo metodai, paskaitos didelėse auditorijose, galimybė atlikti mokslinius tyrimus. Praktikai skiriama mažiau dėmesio. 

Mokslinių tyrimų universitetas

Taikomųjų mokslų universitetas

Bendroji informacija apie kandidatą

Stipri  vidurinė mokykla.

Vidutinė / normali arba šiek tiek silpnesnė vidurinė mokykla.

Kandidato lūkesčiai

Domina stiprus universitetas, su giliu dalyko teorijos nagrinėjimu ir tradiciniais studijų metodais.

Domina praktinis mokymas, studentas labiau linkęs į naują požiūrį ir naujus mokymo metodus.

Akademiniai rezultatai

Geri akademiniai rezultatai, aukštas mokymosi pažymių vidurkis (pvz., daugiau nei 8 iš 10 balų vertinimo skalės).

Vidutiniai arba žemiau vidutinių akademiniai rezultatai (pvz., žemiau 9 iš 10 balų skalės)

Anglų kalbos žinių lygis

Stiprus B2 lygis BA. Paprastai yra reikalaujama IELTS ar TOEFL sertifikato .

Bent silpnas B2 lygis BA, kartais tinka valstybinio egzamino rezultatas.

Stažuotės/praktika

Priklauso nuo universiteto ir  studijų programos.

Būtina, paprastai nuo 3 iki 12 mėnesių.

Paslaugos

Dideli universitetai. daug studentų ir fakultetai visame mieste.

Paprastai mažesni universitetai, labiau kompaktiškesni ir jaukesni.

Reitinguojami

Taip, tyrimai yra svarbiausias komponentų tuose reitinguose.

Ne, vietoj to kandidatams reikėtų domėtis studentų pasitenkinimo studijomis vertinimu, įsidarbinimo rodikliais, algų lygiu po studijų.

Paskaitos

Dėstytojai labiau teoretikai negu praktikai, atlieka tyrimus (daktarai ar profesoriai). Daugiau paskaitų didelėse auditorijose, galimybė prsidėti prie mokslinių tyrimų bei bandymų

Dėstytojai su tikra gyvenimiška darbo  patirtimi (magistrai ar daktarai), daugiau seminarų, projektų, prezentacijų, grupės darbų, tikrų įmonių užduočių.