Komunikacija

Viešieji ryšiai / Public relations / PR
Ryšiai su visuomene (public relations, PR) – veiksmai, kuriais informaciją sklei...
Žurnalistika / Journalism
Žurnalistika (pranc. journal – laikraštis, taip pat dienynas, žurnalas; jour – d...
Tarptautinė (tarpkultūrinė) komunikacija / International communication
Tarpkultūrinė komunikacija (angl. Cross-cultural communication) – tai mokslo sri...
Reklamos ir rinkodaros komunikacija / Advertising and Marketing Communication
Integruota marketingo komunikacija – tai marketingo komunikacijų planavimo konce...
Medija ir komunikacija / Media and Communication
Masinė komunikacija – komunikacija su didelėmis, skirtingomis, nutolusiomis audi...
Leidyba / Publishing
KUR STUDIJUOTI LEIDYBĄ ------------------------- Southampton Solent Univer...