Home > Specialybės > Socialiniai mokslai > Verslo pasaulis > Antreprenerystė / Entrepreneurship

Antreprenerystė / Entrepreneurship

Antreprenerystė yra suprantama kaip gebėjimas kurti ar pastebėti gyvybingas verslo idėjas, inicijuoti jų įgyvendinimą, mobilizuoti tam reikalingus resursus, kurti naujas verslo įmones bei prisiimti su verslo plėtra susijusią riziką.
KUR STUDIJUOTI ANTREPRENERYSTĖ
University of Worcester
Entrepreneurship Degrees

University of Southampton
Management with Entrepreneurship (3 years)

University of Greenwich
Business Entrepreneurship and Innovation

Coventry University
Enterprise and Entrepreneurship

Zealand Institute of Business and Technology
Innovation and Entrepreneurship

TEKO Design and Business School
Entrepreneurship

Business Academy Aarhus
Innovation and Entrepreneurship


Copenhagen Business Academy
Bachelor in Innovation and Entrepreneurship 


SVAJOJI TAPTI ANTREPRENERIU?
  PLAČIAU APIE ANTREPRENERYSTĘ
Antreprenerystė yra suprantama kaip gebėjimas kurti ar pastebėti gyvybingas verslo idėjas, inicijuoti jų įgyvendinimą, mobilizuoti tam reikalingus resursus, kurti naujas verslo įmones bei prisiimti su verslo plėtra susijusią riziką.

Antreprenerystė kaip viena iš vadybos koncepcijų yra tikslingai orientuota į naujų įmonių (angl. start-ups) kūrimo ir vadybos poreikius ir dėl šios priežasties reikšmingai skiriasi nuo kitų vadybos modelių, skirtų brandžių įmonių vadybai. Plačiąja prasme antreprenerystė yra šiuolaikinės ekonomikos tipas, persmelkiantis visas sritis: mokslą, meną, kultūrą, socialinį gyvenimą.

Šiuolaikinė globali, dinamiška ir sunkiai prognozuojama verslo aplinka reikalauja naujo požiūrio į verslo įmonių kūrimą, plėtrą ir konkurencingumą. Atsižvelgdamas į pasaulines tendencijas ir verslui tenkančius iššūkius.

Programa suteikia integralų išsilavinimą antreprenerystės ir vadybos srityje apimantį du svarbiausius žinių ir kompetencijų tipus: žinias „apie antreprenerystę“ bei praktines antreprenerystės kompetencijas (angl. „how-to“). Praktinės antreprenerystės kompetencijos apima tiek gebėjimus kurti naujas verslo įmones, tiek ir platesnius inovacinius ir kūrybinius gebėjimus, kurie yra būtini pilnavertiškam antreprenerystės srities išsilavinimui, ir gali būti pritaikomi daugelyje darbinės veiklos sričių.


Antreprenerystė apima įvairias naujų galimybių realizavimo formas: 1) naujų įmonių kūrimą; 2) naujų produktų ar paslaugų kūrimą esamose įmonėse arba korporatyvinį/vidinį verslumą (angl. intrapreneurship); 3) naujų socialinių organizacijų ir projektų kūrimą arba socialinę antreprenerystę. Visos šios formos lemia pagrindines antreprenerystės kompetencijas, į kurių ugdymą yra nukreipta Antreprenerystės ir vadybos studijų programa: 1) psichologines žinias, reikalingas komandos atrinkimui, motyvavimui ir lyderystei; 2) kūrybingumo skatinimo ir vadybos metodus, būtinus naujų idėjų kūrimui; 3) inovacijų vadybos modelius, būtinus naujų produktų/paslaugų kūrimui ir plėtrai, intelektinio kapitalo kaupimui ir apsaugai, mokslo ir tyrimų komercializavimui; 4) produktų/paslaugų kūrimo modelius, reikalingus kryptingai ir efektyviai valdyti idėjų atrankos, prototipų kūrimo ir testavimo procesus; 5) finansų vadybos žinias, specifiškai orientuotas į kuriamos įmonės finansų vadybą, investicijų pritraukimą; 6) šiuolaikinių medijų ir komunikacijų žinias, reikalingas efektyviai komunikacijai ir rinkodarai, socialinių tinklų ir kapitalo kaupimui, žinių vadybai; 7) šiuolaikinės žinių visuomenės koncepciją, kurios suvokimas padeda suprasti inovatyvios, kūrybingos, nuolatos besimokančios visuomenės dėsnius.ĮSIJAUSK