Home > Universitetai > 3 svarbiausi karjeros ir kokybės rodikliai

3 svarbiausi karjeros ir kokybės rodikliai


STUDENTŲ PASITENKINIMO LYGIS

Šis rodiklis yra studentų studijų kokybės įvertinimas. Tyrimus atlieka nepriklausomos organizacijos. Dažniausiai vertinami tokie aspektai, kaip:

  • Ar dėstytojai gerai aiškino ir mielai atsakinėjo į man rūpimus klausimus
  • Ar buvo įdomiai ir aiškiai dėstoma
  • Ar dėstytojai buvo draugiški ir paslaugūs
  • Ar universiteto personalas gerai manimi rūpinosi
  • Ar gavau pakankamai žinių 
  • Ar studijų programa atitiko mano lūkesčius
  • Ar buvo reikalinga įranga
  • Ar buvo pakankamai praktikos
  • Ir t. t.

ĮDARBINIMO LYGIS 

Šis rodiklis rodo, kaip greitai ir kiek studentų randa darbą baigę studijas. Dažniausiai gerų universitetų rodiklis varijuoja nuo 80 % iki 97 %. Paprastai studentų užimtumo tyrimai vyksta po 6 mėn. nuo studijų baigimo. Kartais šis rodiklis apima ir kitą: tiriama, kiek procentų studentų įsidarbina ar tęsia studijas, t. y. vertinami ir tie, kurie toliau studijuoja, pvz., magistrantūroje.


Tai labai svarbus rodiklis, nes kiekvieno studento tikslas – rasti darbą po studijų arba tęsti studijas siekiant aukštesnio mokslinio laipsnio, kuris garantuotų didesnę vidutinę algą. Dažniausiai magistro studijų absolventai uždirba 20–30 % daugiau ir užima aukštesnes pareigas nuo pat pradžių.PRADINĖ ALGA PO STUDIJŲ
Toks pat svarbus, kaip ir įdarbinimo lygio rodiklis.  Rodo, kiek galima tikėtis uždirbti baigus universitetą ar konkrečią studijų programą. Jungtinėje Karalystėje galima tikėtis apie 7000 Lt/mėn., Olandijoje – maždaug 8000 Lt/mėn., Danijoje – apie 10 000 Lt/mėn.VIDUTINĖ ALGA PO STUDIJŲ
Šio rodiklio tyrimas atliekamas po kelerių metų nuo studijų baigimo.