Home > Specialybės > Socialiniai mokslai > Verslo pasaulis > Verslo vadyba / Business Management

Verslo vadyba / Business Management

Vadyba tai socialinų-ekonominių (taip pat ir gamybinių) sistemų valdymas.
KUR STUDIJUOTI VADYBĄ UŽSIENYJEUniversity of Surrey
Business and Retail Management
Business Management
Business Management and English for International Communication
Business Management and French
Business Management and German
Business Management and Spanish
Business Management with Entrepreneurship
Business Management with Human Resource Management
Business Management with Marketing
International Business Management
Sustainable Enterprise Management

University of Worcester
Business Management
International Business Management
Business, Entrepreneurship & Management
Business, Leadership & Management
Business, Management & Accountancy
Business, Management & Advertising
Business, Management & Economics
Business, Management & Finance
Business, Management & Human Resource Management
Business, Management & Marketing
Business, Management & Public Relations

Birmingham City University
Business and Management

Southampton Solent University
Business Management
International Business Management

University of Greenwich
Business Management

University of South Wales
Business Management

University of Bedfordshire
Business Management

Coventry University
Business Management
European Business Management
International Business Management

University of Bradford
Business and Management Studies
International Business and Management
Management and Business (Morrisons plc)


Rotterdam Business School
International Business and Management Studies

HZ University of Applied Science
International Business and Management Studies

The Hague University of Applied Science
International Business and Management Studies (IBMS)  

Avans University of Applied Science
International Business and Management Studies

Fontys University of Applied Science
International Business and Management Studies - Eindhoven
International Business and Management Studies - Venlo

Saxion University of Applied Science
Bachelor in International Business & Management Studies

Hanze University of Applied Science
International Business and Management Studies

Stenden University of Applied Science
International Business and Management Studies

International Business Academy
Euro-Asia Businesse Management
Business Management across Europe

University of Southern Denmark
Economics and Business Administration – Business Management 


SVAJOJI TAPTI VADYBININKU AR VERSLININKU
?
  PLAČIAU APIE VADYBĄ

Socialinų - ekonominių (taip pat ir gamybinių) sistemų valdymas pirmąkart buvo pradėtas vadinti vadyba (angl. management kildinamas iš ital. maneggiare (išlaikyti rankose – ypač arklį), kas savo ruožtu kyla iš lot. manus (ranka)) Mary Parker Follett (1868-1933) darbuose.

Įvairūs specialistai ne visuomet sutaria dėl išsamaus vadybos funkcijų sąrašo, sutarta, kad pagrindinės penkios Henri Fayol pasiūlytos funkcijos yra :
 • Planavimas;
 • Organizavimas;
 • Vadovavimas;
 • Koordinavimas (Reguliavimas);
 • Kontrolė;

Vadyba = Valdymas + Motyvavimas

Kibernetikos požiūriu vadybines funkcijas galima išreikšti kaip dirbtinių sistemų valdymo ir žmonių motyvavimo funkcijų rinkinį:
 • Duomenų rinkimas;
 • Pranešimo formavimas;
 • Duomenų perdavimas per ryšio kanalus (komunikacija);
 • Apskaita;
 • Kontrolė;
 • Analizė;
 • Prognozė;
 • Planavimas;
 • Operatyvus valdymas;
 • Organizavimas ir koordinavimas;
 • Sprendimo priėmimas / vykdymas;
 • Stimuliavimas ir motyvavimas (Psichologijos objektas).

Bendrieji vadybos principai, pritaikyti tam tikroms veiklos sritims arba objektams, žinomi kaip atskiros vadybos pakraipos:
 • verslo vadyba;
 • personalo (žmonių išteklių) vadyba;
 • projekto vadyba;
 • laiko vadyba;
 • savęs vadyba (angl. self - management);
 • žinių vadyba;
 • kokybės vadyba;
 • reklamos vadyba;
 • transporto vadyba.ĮSIJAUSK