Home > Specialybės > Socialiniai mokslai > Verslo pasaulis

Verslo pasaulis

Žmogiškųjų išteklių vadyba / Human Resource Management
Žmogiškieji ištekliai turi būti suvokiami kaip tam tikras kompetencijas turintys...
Verslo vadyba / Business Management
Vadyba tai socialinų-ekonominių (taip pat ir gamybinių) sistemų valdymas. KUR ...
Verslo informacinės sistemos / Business information systems
Vadybos informacinių sistemų programos tikslas – rengti vadybos informacinių sis...
Verslas / Business
Verslininkas (nuo žodžio verstis) – fizinis asmuo, užsiimantis verslu ir veikian...
Turizmo, laisvalaikio, pramogų vadyba / Tourism, adventure, hotel, leisure
Turizmas – kelionės siekiant pailsėti, patirti naujų įspūdžių ar pasilinksminti....
Sporto vadyba / Sport Management
Sporto vadyba - sporto kaip kultūros dalies, jo rūšių, sportininkų „įvedimas“ į...
Rinkodara / Marketing
Rinkodara – pirkimo-pardavimo santykiais grindžiamos ūkio sistemos kūrimo proces...
Labdaros vystymas / Charity Development
Labdara, labdarystė, filantropija – savanoriška nesavanaudiška asmens (žmogaus, ...
Renginių organizavimas / Events management
Nesvarbu, kas tai būtų – ar festivaliai, ar vieši renginiai, ar įmonių gimtadien...
Reklama / Advertising
Reklama (pranc. réclame < lot. reclamo – rėkiu) – kaip objektas yra informaci...
Medicinos vadyba ir vystymas / Healthcare management
Apklausos duomenimis, net 45 proc. miestiečių yra tekę kreiptis į privačiai dirb...
Uostų ir laivų vadyba / Marine Business
Uosto ir laivybos valdymo studijų programa skirta rengti uosto ir laivybos vadyb...
Madų industrijos / Fashion industries
Ekologiškoji mada (tvarioji mada) – dizainerius ir drabužių gamintojus vienijant...
Logistika / Logistics
Logistika – praktinės ir mokslinės veiklos sritis, apimanti įvairius materialini...
Lyderystė / Leadership
Lyderiai nuo seno orientuoti į dominavimą, techninės srities išmanymą, neretai n...
Finansai ir apskaita / Accounting and Finance
Finansai – terminas, apibrėžiantis metodus, kuriais asmenys ar organizacijos įgy...
Antreprenerystė / Entrepreneurship
Antreprenerystė yra suprantama kaip gebėjimas kurti ar pastebėti gyvybingas vers...
Ekonomika / Economics
Ekonomika (gr. οίκος, Oikos 'namas' + gr. νόμος, nomos 'dėsniai') – socialinis m...