Prestižas

Lietuvoje darbdaviai itin vertina užsienyje diplomus įgijusius jaunuolius. O pažįstami į tokį žmogų ima žvelgti kaip į labiau patyrusį ir mačiusį daugiau gyvenimo, įvairiapusiškesnį.