Home > Specialybės > Fiziniai mokslai > Matematika ir kompiuteriai

Matematika ir kompiuteriai

Statistika/ Statistics
Statistika yra tikslusis mokslas, kuriame efektyviai panaudojami duomenys iš gau...
Matematika / Mathematics
Matematika – mokslas, tiriantis struktūrų, kitimų ir erdvių modelius. Formaliai ...