Home > Universitetai > Ką rodo reitingai? Pavyzdis

Ką rodo reitingai? Pavyzdis

Yra maždaug 40 000 aukštojo mokslo institucijų visame pasaulyje, iš kurių 7 500 yra mokslinių tyrimų universitetai. Reitingų lentelės paprastai sudaromos remiantis mokslinių tyrimų rezultatais.

Tyrimus atlieka PhD (daktaro) ir MA (magistro) laipsnį turintis personalas.

 

Reitingavimo pavyzdys – laikraštyje „The Times“ Pasaulio Universitetų reitingavimas (angl. „World University Ranking“)

 

 

REITINGAVIMAS PAGRĮSTAS MOKSLINIAIS TYRIMAIS

RANKINGS BASED ON RESEARCH

 

 

88.5%

Paremta moksliniais tyrimais

Total based on research

 

 

 

Tarptautinė perspektyva - darbuotojai, studentai ir moksliniai tyrimai

International outlook – staff, students and research

 

2.5%

Tarptautinių ir valstybės vidaus darbuotojų santykis

Ratio of international to domestic staff

 

2.5%

Tarptautinių ir valstybės vidaus studentų santykis

Ratio of international to domestic students

 

2.5%

Tarptautinio bendradarbiavimo mokslo straipsniuose santykis

Proportion of internationally coauthored research papers

 

 

 

 

Moksliniai tyrimai - apimtis, pajamos ir reputacija

Research – volume, income and reputation

 

18%

Žvalgomieji reputacijos tyrimai

Reputational survey research

 

6%

Mokslinių tyrimų pajamos (mastas)

Research income (scaled)

 

6%

Akademinio ir mokslinių tyrimų personalo straipsniai

Paper per academic and research staff

 

 


 

Mokymas - mokymosi aplinka

Teaching – the learning environment

 

15%

Reputacijos tyrimas - mokymas

Reputational survey – teaching

 

6%

Doktorantūros apdovanojimai per akademinius metus

PhD awards per academic

 

4.5%

Studentai, priimti per mokslo metus

Undergraduates admitted per academic

 

2.25%

Pajamos per mokslo metus

Income per academic

 

2.25%

Doktorantūros diplomai / bakalauro diplomai

PhD awards/bachelor‘s awards

 

 

 

Citavimas - tyrimų įtaka

Citations – research influence

 

30%

Citavimo įtaka (normalus vidutinis citatavimas viename straipsnyje)

Citation impact (normalised average citations per paper)

 

 

 

Pramonės pajamos – inovacijos

Industry income – innovation -

 

2.5%

Mokslinių tyrimų pajamos iš pramonės (akademiniam personalui)

Research income from industry (per academic staff)

 

*% tai kriterijaus reikšmė bendrame kontekste (iš 100%)

* Taikomųjų mokslų universitetai ir Danijos kolegijos niekada nebūna mokslinių tyrimų reitinguose, nes jie neatlieka mokslinių tyrimų ir yra orientuoti į praktinį mokymą.